Обратно
ТЕХ-НЕТ ЕООД УЧАСТВА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ ТЕХ-НЕТ ЕООД УЧАСТВА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

ТЕХ-НЕТ ЕООД УЧАСТВА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

08.09.2015

С участитето на Тех-Нет ЕООД успешно бе изграден Център за контрол и управление на градския транспорт в Русе. Събира се инофрмация в реално време за движението на превозните средства, което позволява анализ на натовареността на основните улици и булеварди  в града. Целта на проекта е да се оптимизира трафика на възловите кръстовища.

С наша помощ се доставиха и монтираха 100 броя светлинни електронни табла на най-натоварените спирки. Инсталирахме специализиран софтуер за управление и контрол на градския транспорт. Русенци имат възможност да оптимизират своето време като се информират от елктронните табла на обществения транспорт.

Монтирани бяха камери за видео наблюдение на 15 ключови кръстовища, което позволява в реално време да се получава информация за потока от МПС-та, възникнали инциденти и пътно-транспортни произшествия и  регистриране нарушения на водачите. Освен в реално време, системата създава  архив, което дава възможност  да се анализира и оптимизара трафика.

Друго, не по-маловажно, предимсвто на проекта е, че монтирахме система за електронно таксуване на пътниците на градския транспорт, което ще ограничи евентуални злоупотреби, ще се отчитат релания брой пътници и ще повиши доверието на русенци. Всички превозни средства на градския транспорт бяха оборудвани с бордови компютри с GPS системи и средства за визуално и гласово известяване за следваща спирка. Това ще осигури по-голяма достъпност на хората със специални потребности.

На  8 септември 2015 година бе официалната церомония за откриването на Центъра за контрол и управление на обществения градски транспорт в Русе. Центърът е част от проекта „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ и е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Официални гости на събитието бяха кметът на град Русе Пламен Стоилов и неговият екип, народните предствители от ГЕРБ Пламен Нунев, Светлана Ангелова, Свилен Иванов, началник отдел „Северен централен район за планиране“- Тамара Кулева, представители на фирмите изпълнители и много други важни гости.

Осъществяването на този проект бе една малка стъпка към създаване на цялостна система за видео наблюдение в града, което ще оптимизира трафика и ще намали пътните инциденти в града.